Dokumenty platné od 01.01.2020

Certifikát k poistnej zmluve – insolventnosť

Poistné krytie – cestovné poistenie

Všeobecné poistné podmienky

Cestovné poistenie – Informačný dokument o poistnom produkte

Cestovné poistenie Touroperator

Informácie o spracúvaní osobných údajov