Členstvo v SACKA

Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr bola založená v auguste roku 1991 a začala svoju činnosť 5. októbra 1991 pod pôvodným názvom Slovenská asociácia cestovných kancelárií.